Workcamp pro dobrovolníky

Zpět na seznam akcí
Workcamp pro dobrovolníky
Datum 16. 6. 2018
Typ akce dobrovolnická akce
Země Česko
Místo Nové Domky, Tachovsko
Odpovědná osoba Michaela Dryjová, Daniela Wutz

Přátelství bez hranic podporuje krátkodobý workcamp pro dobrovolníky zaměřený na údržbu a obnovu památek v České republice.

Spolek Omnium připravil pro rok 2018 cyklus workcampů zaměřených na údržbu a obnovu památek v České republice. Cílem není zajištění odborných prací nebo náročných stavebních projektů, ale prostřednictvím spolupráce při běžné údržbě památek a krajiny v rámci pracovní skupiny iniciovat vzájemné kontakty mezi účastníky. Aktivity workcampů budou cíleny jak na práci a údržbu spojenou s konkrétní památkou, tak na poznání regionu, jeho historie a současnosti. A samozřejmě na vzájemné poznání účastníků. Díky partnerům projektu cyklu se předpokládá účast dobrovolníků z České republiky a Německa.

Workcampy jsou určeny pro širokou (i odbornou) veřejnost všech věkových skupin, rozhodující je pouze zájem o záchranu kulturního dědictví a ochota pomoci. Přivítáme každého, kdo má zájem věnovat svůj volný čas smysluplné dobrovolné práci při záchraně a obnově památek. Min. věk pro účast na workcampu je 18 let, mladší pouze v doprovodu rodičů.

Další informace najdete zde.

 

Zpět na seznam akcí