Dobrovolnická akce 72 hodin česko-německy i letos

Zpět na seznam aktualit
Dobrovolnická akce 72 hodin česko-německy i letos
20. 6. 2018

Protože jednou ze zajímavých aktivit projektu Přátelství bez hranic jsou právě dobrovolnické akce, navážeme letos na skvělou spolupráci s projektem 72 hodin, který každoročně pořádá Česká rada dětí a mládeže. Tento projekt nabízí široké spektrum možností zapojení, podpory a aktivit.

Péče o naše okolí a pomoc druhým by nám neměly být lhostejné, a tak se neváhejte hlásit. Pomůžeme vám najít partnera, rádi se budeme podílet na organizaci akce a můžeme poskytnout i finanční příspěvek na dopravu, ubytování a stravování.

Nezapomeňte, že projekt Přátelství bez hranic je určen pro zájemce z Plzeňského a Karlovarského kraje a z Horních Franků. Skupina, která se akce účastní, byla měla být alespoň z poloviny tvořena osobami do 27 let věku.

Zpět na seznam aktualit